Ochrona Środowiska

Oferujemy pełen wachlarz świadczeń

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz firm budowlanych realizujących duże inwestycje drogowe.

Wykonujemy niezbędną dokumentację a w szczególności:

- Raport oddziaływania na środowisko
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
- Obliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składamy odpowiednie sprawozdania
- Oraz wiele innych usług w zakresie ochrony środowiska.